LBM   NEDTRAIN

landelijk bureau materieel Utrecht 2007 -2010

                                          

Technische steun voor rijdend personeel NSR:

365 dagen per jaar, 24 uur per dag is de LBM Helpdesk beschikbaar: Binnen gemiddeld 30 seconden heeft het rijdend personeel iemand aan de lijn met uitgebreide ervaring als storingsmonteur of instructeur. Doordat op het LBM zoveel meldingen binnenkomen, kennen zij de gedragingen van het materieel goed.

Er komen per dag gemiddeld ruim 200 telefoontjes van rijdend personeel binnen. Het meeste rondom de spitsen op werkdagen. De bereikbaarheid van de helpdesk is sinds vorig jaar sterk verbeterd. Ook aan het effectief coachen en klantvriendelijk behandelen van rijdend personeel wordt momenteel extra aandacht besteed.

Naast onze parate materieelkennis beschikken we over een databank met veel praktische informatie zoals materieeltechnische kennis, lokale herstelmogelijkheden, maar ook afbeeldingen van allerlei kasten en de cabine. In het systeem R5 kan LBM de defectengeschiedenis van elke trein zien. We adviseren zo de machinist en staan hem bij om zonodig noodherstel uit te voeren.

Het LBM kan via twee nummers gebeld worden:

de Alarmlijn en de Hulplijn.

LBM zal je altijd vragen naar:
. waar rijd je of sta je stil
. het soort storing
. stelnummer rijtuignummer
. treinnummer
. plaats van de storing in het materieel zoals cabinenummer of deurnummer

Lijn Urgente Meldingen
Deze lijn is bedoeld voor storingen waarop direct actie nodig is omdat ze de treindienst (kunnen gaan) hinderen. Bijvoorbeeld veiligheidsstoringen, tractieproblemen, geen lamp deuren dicht, luchtlekkage, compressor defect. Het is bij zulke storingen belangrijk dat er meteen gebeld wordt. De Lijn Urgente Meldingen wordt dan ook altijd het snelst opgenomen.

Geen spoed, wel storing:

Railpocket of Hulplijn

Storingen waarvoor geen directe actie nodig is, kunnen het best in de Digitale Materieel Agenda van Railpocket gezet worden. Tijdens het inbrengen in de Railpocket kan de melder een advies krijgen alsnog het LBM te bellen, de Railpocket kiest in dat geval zelf het juiste nummer. Ook kan de railpocket een hersteltip geven. Bij twijfel over de urgentie van een storing kan je naar de Hulplijn bellen. Deze meldingen worden 's nachts hersteld in één van de servicebedrijven en worden niet gemonitord door LBM, dat zo de handen vrij krijgt voor de dringende meldingen.

Wat doen wij?
Waar mogelijk proberen wij met de machinist om de trein naar zijn eindpunt te loodsen. Als dat niet lukt en (nood)herstel of diagnose onderweg nodig is, dan regelt LBM een storingsmonteur waar dat mogelijk is. Als de treindienst in gevaar dreigt te komen informeert LBM ondertussen ook de Transportcontroller van de bijsturing over de storing en de verwachte overlast, zodat die zijn voorbereidingen voor bijsturing van de treindienst kan starten.

 Komt er via het LBM een storingsmonteur bij de trein, dan geeft deze zijn bevindingen door. LBM bepaalt dan ernst en urgentie en informeert de Transportcontroller als de trein beperkt inzetbaar is of zelfs uit dienst moet.

Gestrande trein
Bij een gestrande trein gaat de procedure baanvrij in werking. Helpdesk en mcn / hc proberen er eerst samen uit te komen. Als dat er niet inzit en ook een storingsmonteur niet snel te regelen is, dan geven we de bijsturing een wegsleepadvies. Ook wordt, als dat handig is, een storingsmonteur voor de hulptrein geregeld.

Recidivisten
Soms komt een melding op materieel vaker achter elkaar voor, een zogenaamde recidivist. Sinds dit jaar monitort het LBM deze. Hier is veel te verdienen. Voor recidivisten wordt een bijzondere herstelregeling opgesteld: nader onderzoek volgt en alle belangrijke gegevens komen in een aparte database. De resultaten zijn overduidelijk positief, en er is hierin nog veel te doen.

Veiligheidsstoringen
Het LBM is het aanmeldpunt voor materieeltechnische veiligheidsstoringen en heeft veel ervaring om deze storingen samen met de melder vast te stellen. LBM regelt ook het onderzoek naar, en een deel van de rapportages over veiligheidsstoringen.

Inzetbaarheid
Ook NedTrain medewerkers melden storingen die urgent zijn, of niet geheel hersteld. Aan de hand van alle meldingen bepaalt het LBM de gevolgen voor inzetbaarheid van het materieel in de treindienst. In het systeem Matbalans wordt die beperkte inzetbaarheid inzichtelijk gemaakt voor de Bijsturing en anderen.

Regelen van definitief herstel
Waar nodig maakt het LBM een definitieve herstelregeling. Herstel kan plaatsvinden tijdens kering, op een servicelocatie of in het onderhoudsbedrijf. Als herstel op een keerpunt te lang duurt of onmogelijk is, stelt de storingsmonteur de diagnose van het defect. Met die diagnose bepalen we waar het materieel alsnog het best hersteld kan worden. Dit hangt ook af van de urgentie, de omloop en de mogelijkheden van de Service en Onderhoudsbedrijven. Hoe lang een trein buiten dienst is, is daarbij vaak de doorslaggevende factor.

Monitoren reparaties
Het LBM staat in contact met enerzijds de Service- en Onderhoudsbedrijven van NedTrain en anderzijds de Bijsturing. Daardoor weten we waar voldoende herstelcapaciteit en onderdelen zijn en kunnen we het materieel erheen regelen. We houden de geplande reparaties in de gaten tot definitief herstel.

Materieelbeschikbaarheid
Het LBM maakt afspraken met de Service- en onderhoudsbedrijven over prognoses voor aflevering van de treinen. Met deze prognoses geeft LBM ruim voor (bijvoorbeeld) de ochtendspits een landelijk beeld van de materieelbeschikbaarheid. Zo is duidelijk welk materieel wanneer uit de onderhoudsbedrijven van NedTrain komt. Het Materieel Regel Centrum kan daarmee 's nachts lokale materieeltekorten of -overs optimaal verdelen. Het LBM kan de NedTrain onderhoudsbedrijven duidelijk aangeven waar de prioriteiten liggen.  Er zijn weer vacatures

Nieuwsgierig geworden?
Veel machinisten zijn al eens bij het LBM geweest om zo met eigen ogen te zien wat we doen en kunnen. Voor velen leverde dat een geheel ander beeld op dan ze hadden. Je bent van harte welkom! Maak een afspraak, het handigst is om met enkele collega's samen te komen.